× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Jesteś tutaj:    > 

SPZZOZ w Zamościu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu w Likwidacji

Adres

84-6385720
Peowiaków 1
22-400 Zamość

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1