× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZZOZ w Zamościu

Poradnia psychologiczna dla dzieci - Przychodnia Matki i Dziecka

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:Adres

84-6385820
Kilińskiego 32
22-400 Zamość

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1